Швидкий
перегляд
продукції
каталог
товарів
E-Commerce Viber

Metalwork

50 anni, 1967 - 2017

Звіт IMS за 2018 рік

ОГЛЯД ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКИ І ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ


ВСТУП
Цей огляд враховує вхідні дані за 2018 рік (а саме дані, що стосуються закупівель, споживання та відповідних показників, на додаток до деяких ключових значень "екологічної ефективності"). Посилається на період, що минув з 1 листопада 2017 року по 31 жовтня 2018), з якого можна визначити можливості для покращення на 2018 рік. 
Другий аудиторський нагляд був проведений Dekra у 2018 році з 20 по 22 лютого.

АУДИТИ
У 2018 році регулярно проводились аудити з охорони навколишнього середовища та безпеки. 
Було оформлено 11 аудитів щодо системи якості та експлуатаційних процедур та 14 турів з питань екологічної безпеки.

СТАТИСТИКА ПРО НЕВІДПОВІДНІСТЬ, НЕЩАСНІ ВИПАДКИ ТА АВАРІЇ
Всього 13 невідповідностей з'явилися в результаті внутрішнього аудиту (+7 спостережень / можливості для вдосконалення) та 53 - від періодичних турів з охорони навколишнього середовища.
Протягом 2018 року сталося 6 травм (лише одна з яких вимагала дій та була згодом оброблена), які були включені до числа невідповідностей.
Всього було зареєстровано 12 невідповідностей та 2 невідповідності щодо безпеки навколишнього середовища, усі вони оброблялися відповідно до процедури. (Варто згадати, що у 2018 році в результаті заходів з підвищення обізнаності, проведених у різних підрозділах, як щодо керівників, так і для працівників, ми мали більшу кількість звітів про майже пропуски: 12 у 2018 році та 2 у 2017 році.  

КОРЕКТИВНІ / ПРЕВЕНТИВНІ ДІЇ
Було вжито лише одну коригуючу дію для усунення невідповідностей, виявлених під час аудитів чи турів із охорони навколишнього середовища. 
Ця дія ще триває, і очікується, що вона завершиться до 31.03.2019.

МОЖЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Аудит Dekra виявив 9 можливостей для вдосконалення, які були належним чином враховані та завершені компанією.

ДОСЛІДЖЕНІ ЦІЛІ
На 2018 рік заплановано наступні 3 проекти вдосконалення:

  1. Управління графіком роботи за допомогою програмного забезпечення Safe Solution: постійний проект, що підлягає постійному обслуговуванню. Більшість видів діяльності, що підлягають терміну дії, включені до програмного забезпечення, що забезпечує своєчасне дотримання, за винятком служб технічного обслуговування машин, якими керує програмне забезпечення All-on-One.
  2. Адаптація екологічного менеджменту до ISO 14001: 2015: успішно завершена та перевірена органом, що сертифікує, наприкінці лютого 2018 року.
  3. Купівля SMART-IN контролю доступу відвідувачів: проект призупинений.

НАВЧАННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ
У 2018 році було проведено низку навчальних занять з навколишнього середовища та безпеки, як правило, за такими ситуаціями, які виявились невідповідними.
Крім того, були проведені внутрішні тренінги для новоприйнятого персоналу з питань екології та безпеки.
Обов’язкове навчання, що вимагається законодавством, забезпечувалося новоспеченим персоналом з питань безпеки, а для всіх працівників проводились курси підвищення кваліфікації.
Навчальні заняття також проводилися за планом надзвичайних ситуацій (грудень 2018 року).

УЧАСТЬ І КОНСУЛЬТАЦІЯ (БЕЗПЕКА) - включаючи ЕЛЕМЕНТИ, РЕЗУЛЬТАТИ ВІД НАРАД З ПРЕДСТАВНИКАМИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ (WSRs)
17 грудня 2018 року Службою запобігання та захисту було проведено засідання відповідно до ст. 35 італійського законодавчого декрету № 81/08, на додаток до позачергового засідання, прохання ВР 16 березня.
Було проведено ще 9 засідань для оцінки напруженості, пов'язаної з роботою.
Документація щодо вищезгаданої зустрічі зберігається в програмному забезпеченні Безпека.

ЗОВНІШНІ ЗАПИТАННЯ
З законодавчої точки зору, Metal Work належним чином взяв до уваги нові законодавчі вимоги та змінив, за необхідності, ділові операції та процедури.
Ніяких особливих запитів чи тиску з питань екології та безпеки не надходило від місцевої громади та замовників.

ДОВКІЛЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПОКАЗНИКИ 
Кількість штрафів = 0;
Кількість заводських аварій = 0;
Обмеження перевищено в загальній кількості проведених аналізів: немає;
Кількість скарг / повідомлень від зацікавлених сторін = 0.

ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ
Екологічний аспект, спочатку визначений та модернізований у 2003 році, як і раніше вважається дійсним; викид летких органічних речовин (VOS) був ліквідований, оскільки після 2013 року не було придбано тетрахлоретилен після зміни технології.
Первісна екологічна оцінка заводу «Віа Борселліно» була зроблена на початку 2016 року.
У 2018 році жодних змін у процесі, що спричинили б доповнення / зміни екологічних аспектів та значення.

АДЕКВАТНІСТЬ ПОЛІТИКИ
Враховуючи процес адаптації системи управління навколишнім середовищем до рев. 2015 року стандарту ISO 14001, у жовтні 2017 року було видано нову політику якості.
У 2018 році, з огляду на адаптацію системи управління охороною праці та безпекою праці до UNI ISO 45001, було видано нову редакцію Політики якості.
Він містить зобов’язання, які керівництво вже представляло в попередній політиці, з додаванням аспектів, що стосуються нового стандарту.

ВАЛІДНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОКУМЕНТІВ
Більшість документів, що стосуються системи управління навколишнім середовищем та безпекою, було переглянуто у 2018 році для адаптації їх до UNI ISO 45001: 2018.
Деякі документи, такі як Політика, "Контекстний аналіз зацікавлених сторін та їх очікування", "Аналіз ризиків щодо управління довкіллям / безпекою", були змінені.
Посібник із системи управління змінено відповідно.

БІЛЬШЕ
Обсяг завжди однаковий і досі вважається дійсним, додавши виробничий майданчик Via Borsellino у 2016 році.


Concesio, грудень 2018 року.

 - Аналіз водних відходів 1  
 - Аналіз водних відходів 2  
 - COV  
 - Відходи направляються на регенерацію та скидання  
 - Склад відходів  
 - Пил і масляний туман