catalogo_prodotti каталог
товарів
ecommerce E-Commerce

Metalwork

50 anni, 1967 - 2017

Система управління екологією

Вступ
Загальне управління вирішило впровадити систему управління навколишнім середовищем відповідно до UNI EN ISO 14001, щоб підвищити прихильність компанії до екологічних питань, оскільки це має життєво важливе значення для всієї компанії все більше усвідомлювати необхідність охорони навколишнього середовища.
Металообробка завжди вважала сумісність продукції та виробничих процесів із навколишнім середовищем головним фактором розвитку компанії. Екологічна сумісність допомагає задовольнити одну з головних вимог кінцевого користувача - необхідність покращення іміджу компанії, одночасно підтримуючи потреби суспільства, - а також підвищує конкурентоспроможність та додаткову вартість.

Створення системи екологічного менеджменту та сертифікації ISO 14001 - це зобов'язання, що потребують низки різних втручань: в першу чергу технологічного розвитку з подальшим регулярним навчанням персоналу на всіх рівнях, інтеграцією з існуючою організацією без необхідності створення конкретних структур, комунікацій всередині і поза компанією, і активна участь у громадських дебатах.

Посилення обізнаності керівництва компанії про необхідність охорони навколишнього середовища є необхідною умовою для сертифікації. На металообробці ця умова була виконана в повній мірі, а метою компанії на найближче майбутнє є кращий підхід на рівні компанії до екологічних питань з метою адекватного захисту природних ресурсів, таких як земля, повітря та вода, які всі життєво необхідні виживання всієї громади.


ISO 14001

Як і у всіх системах управління, цей стандарт базується на двох основних принципах:

  • складання низки правил, написаних та затверджених керівництвом, призначених для визначення та контролю запланованих заходів;
  • ведення обліку, що підтверджує виконання процедур та робочих інструкцій, а також ідентифікацію за допомогою системного аудиту критичних областей, що потребують вдосконалення.

ЯКІСТЬ, БЕЗПЕКА та ЕКОЛОГІЯ
Система управління навколишнім середовищем побудована так само, як і інші системи управління, такі як система якості ISO 9000 або внутрішня система безпеки. Саме тому компанії сьогодні прагнуть створити єдину інтегровану систему, що охоплює ці три аспекти. Крім того, старі стандарти зазвичай вимагали стандарт для системи та, що ще важливіше, для продуктивності.

Цикл PDCA
ISO 14001 застосовується до окремих компаній, оскільки він охоплює основні принципи постійного вдосконалення завдяки застосуванню циклу PDCA: Планувати, робити, перевіряти, діяти.

ПЛАН: ЕКОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПОЛІТИКА
Це полягає у визначенні основних екологічних аспектів, визначенні цілей та визначенні методів роботи та обов'язків щодо їх досягнення.

ДО: ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
Це етап, на якому здійснюється планування. Вся робоча сила повинна бути навчена керувати та фіксувати всі види діяльності, що мають вплив на навколишнє середовище, включаючи надзвичайні ситуації.

ПЕРЕВІРКА: АУДИТИ ТА КОРЕКТИВНІ ДІЇ
Це передбачає постійний моніторинг екологічних питань та їх впливу.

АКТ: ОГЛЯД УПРАВЛІННЯ
Це періодичний огляд ступеня досягнення цілей з метою створення власних стандартів або внесення необхідних коригувань для покращення екологічних показників.